نرخ بیمه و بارنامه

نرخ بیمه و بارنامه

نرخ بیمه و بارنامه داخل شهری:

بارهایی که با کامیونت خاور و یا ایسوزو جابجا میشود تا سقف ۵۰ میلیون تومان بصورت رایگان یمه میگردد.

بارهایی که با وانت نیسان جابجا میشوند تا سقف ۲۵ میلیون تومان رایگان بیمه میگردند.

بارهایی که با وانت پیکان حمل میشوند تا ۱۵ میلیون تومان بیمه میگردند.

نرخ بیمه شهرستان:

بارهایی که با کامیونت خاور و یا ایسوزو جابجا میشود تا سقف 100 میلیون تومان بصورت رایگان یمه میگردد.

بارهایی که با وانت نیسان جابجا میشوند تا سقف 5میلیون تومان بیمه میگردند.

بارهایی که با وانت پیکان حمل میشوند تا 30 میلیون تومان بیمه میگردند.

تمام اسباب کشی ها اعم از داخل شهری یا شهرستان بدون صدور بارنامه و بیمه امکان پذیر نیست و هرگونه نقل و انتقال فقط با داشتن بارنامه و بیمه انجام میشود.

No tags for this post.
Call Now Buttonتماس بگیرید