نظافتچی خانم |88603398 – 021 * 44924152 – 021

نظافتچی خانم 88603398 – 021 * 44924152 – 021

نظافت ساختمان

نظافتچی خانم

نظافت آشپزخانه، اتاق خواب، پذیرایی، در و پنجره ها توسط نظافتچی ماهر خانم

نظافت حمام، دستشویی، حیاط خلوت، کف پذیرایی و اتاق ها به درخواست مشتری.

گردگیری وسایل منزل، گردگیری کلیه دیوارها، پنجره ها.

تمیز کردن راهروها، پارکینگ و کلیه قسمتهای ساختمان

No tags for this post.
تماس بگیرید